Polityka cookies

Polityka cookies skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.ckbelfer.pl W niniejszej polityce cookies zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Czym są cookies tzn. ciasteczka?

Cookies, stanowią krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci Pana/i komputera po odwiedzeniu strony www.ckbelfer.pl, a które zostaną wysłane przez serwer na urządzenie.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Dorota Gutt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Korepetycji BELFER Dorota Gutt z siedzibą w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 17, posiadająca NIP 6481587699, tel. 32-30-76-660 lub 607-921-838 e-mail: belferck@gmail.com.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty, po potwierdzeniu, że wyraża Pan/i zgodę.

Gromadzone są także pliki cookies techniczne, niezbędne do działania strony. Takmi plikiem cookies na stronie ckbelfer.pl jest ciasteczko zapamiętujące Państwa preferencje dotyczące właśnie zapamiętywania cookies. W pliku zapisana jest odpowiedź z okna ustawień plików cookies, co pozwala ukryć okno po udzieleniu odpowiedzi i nie pokazywać go ponownie przez kolejnych 30 dni.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz personalizacji reklam i dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy wejściu na stronę.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito (czy przy ograniczonych jedynie do wymaganych pikach cookies), a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Ustawienia plików cookies

W dolnej części okna strony, podczas pierwszego wejścia na stronę, wyświetlany jest poziome okno informacyjne, zatytułowane “Ustawienia plików cookies”. W oknie znajdują się dwa przyciski:

  1. Akceptuj wszystkie” - wybór tej opcji spowoduje udzielenie zgody na gromadzenie cookies
  2. Tylko wymagane” - wybór tej opcji pozwala wyłącznie na zapis technicznych plików cookies, które są niezbędne do działania strony (np. do zapamiętania udzielonego za pomocą tych przycisków wyboru zakresu gromadzenia ciasteczek)

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione dostawcy hostingu.

Czas przechowywania danych

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/technologies/cookies.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.