Egzaminy potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie B1 i C1

Egzaminy potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie B1 i C1

Wniach 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela) odbędzie się egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na pozie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Natomiast w dniach 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela) odbędzie się egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

W/w egzaminy zostaną przeprowadzone w wyznaczonych ośrodkach.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w kursach przygotowujących do odpowiedniego poziomu egzaminu. Certyfikat z języka polskiego jest podstawowym dokumentem, który jest wymagany przez polskie uczelnie wyższe na etapie rekrutacji. Jeżeli ubiegasz się o miejsce na polskim uniwersytecie już dziś zapisz się na egzamin i przyjdź na kurs. Ilość miejsc jest ograniczona.  

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego trwa 4-10 tygodni. 

Program kursu obejmuje:

- omówienie struktury egzaminu

- przykładowy test

- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu

- pracę nad rozumieniem tekstu pisanego

- naukę gramatyki

- rozwijanie umiejętności pisania

- poprawę umiejętności mówienia

- poznanie typów zadań egzaminacyjnych

- test sprawdzający z mierzeniem czasu

- trening sprawności wymaganych na egzaminie (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, pisanie, mówienie)

- utrwalenie wiadomości z zakresu poprawności gramatycznej

- prezentacja technik i strategii egzaminacyjnych

- omówienie najczęściej popełnianych błędów przez zdających

- egzamin próbny

Pomagamy w zapisaniu na egzamin oraz w przygotowanych. Prosimy o zgłaszanie się do ośrodków, które będą w tych terminach organizować egzamin. Lista ośrodków dostępna jest tu: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-po...