Kurs maturalny podstawowy lub rozszerzony

Kurs maturalny podstawowy lub rozszerzony

Egzamin maturalny nazywany jest inaczej egzaminem dojrzałości. Jest on uważany za jeden z najważniejszych sprawdzianów wiedzy ucznia. 

Kursy maturalne z Belfrem - Matura 2021

Belfer przygotował specjalny cykl korepetycji, które są dostosowane do wymagań podstawy programowej. Uczeń będzie mógł przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym. Osoby wybierające kursy językowe są także przygotowywane do matury ustnej.

Kursy maturalne rozpoczynają się od 1 października i trwają do 30 kwietnia . To cykl 35 zajęć 90-cio minutowych. Zajęcia odbywają się w grupie od 3 do 6 osób.

Nasi korepetytorzy, którzy posiadają wieloletnią praktykę w przygotowaniu do egzaminów, pomogą uczniom zrozumieć i przyswoić powtarzany materiał. Sale lekcyjne, w których odbywają się korepetycje zaopatrzone są w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają nowoczesne przekazanie uczniom wiedzy. Nasi korepetytorzy korzystają także z autorskich materiałów, które są przekazywane uczniom podczas zajęć.

Belfer przygotowuje z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym:

Istnieje także możliwość przeprowadzenia przez Belfra kursów z innych przedmiotów – w tym celu skontaktuj się z nami.

Podstawowe informacje o maturze

Jak zostało wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎


Podane informacji pochodzą ze strony: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/