Język angielski

Język angielski

Masz problemy ze zrozumieniem języka, chociaż zakułeś słówka a angielskiego uczysz się od lat. Nie rozumiesz co mówią do Ciebie po angielsku, a napisanie krótkiego tekstu to prawdziwa katastrofa …. te zajęcia są dla Ciebie. Pokarzemy Ci, że nauka języka może być przyjemnością.

Propozycja dla uczniów szkoły podstawowej, liceum oraz technikum:

 • nauka języka od podstaw
 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • przygotowanie do certyfikatów
 • przygotowanie do matury (podstawowej i rozszerzonej)
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych
 • trening przed egzaminem ustnym
 • angielski od podstaw z podręcznikiem

Przygotowanie do matury pisemnej 

Podstawowej i rozszerzonej oraz ustnej, w tym przygotowanie do matury poprawkowej.

Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, które będą zdawać maturę z języka angielskiego ustną i/lub pisemną. Na zajęciach będzie przerabiany materiał, który zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązuje do matury. Nauczyciel będzie kład szczególny nacisk na poszerzeniu słownictwa.

Uczniowie na każdych zajęciach będą otrzymywać od nauczyciela materiał niezbędny do przygotowania się do matury, w tym zestawy zadań autorskich - specjalnie przygotowanych przez nauczyciela.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Propozycja zajęć skierowana jest do osób, które będą zdawać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Program zajęć będzie dostosowany do potrzeb indywidualnych każdego z uczniów -będzie przeprowadzany test kompetencji. Podczas zajęć uczniowie powtórzą słownictwo, dłuższe wypowiedzi pisemne, jak i czytanie ze zrozumieniem. Dodatkowo powtórka będzie obejmować gramatykę.

Konsultacje

Zajęcia indywidualne, które obejmują:

 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji;
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych;

Język angielski branżowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem i chcących efektywnie wykorzystywać język angielski w środowisku biznesowym w tym tzw. Legal English. Zajęcia ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Celem zajęć jest poznanie specjalistycznego słownictwa z różnych obszarów biznesu oraz doskonalenie komunikacji w codziennych biznesowych sytuacjach: prowadzenie spotkań, rozmów telefonicznych czy negocjacji, pisanie wiadomości mailowych oraz przedstawianie prezentacji.

Konsultacje dla dorosłych

Zajęcia skierowane do osób mających konkretny problem językowy. Konsultacje to rozmowa dotycząca konkretnej potrzeby, np. określenia poziomu językowego, przeprowadzenia próbnego egzaminu ustnego czy rozmowy kwalifikacyjnej.

 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim
 • przećwiczenie pytań rekrutacyjnych
 • wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami
 • przygotowanie w języku angielskim profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego