Matematyka

Matematyka

Propozycja dla uczniów szkoły podstawowej, liceum oraz technikum:

 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • przygotowanie do matury pisemnej (podstawowej i rozszerzonej)
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji;
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych;
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty;
 • przygotowanie do poprawkowej matury;

Przygotowanie do matury

Pisemnej podstawowej i rozszerzonej oraz ustnej, w tym przygotowanie do matury poprawkowej.

Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, które będą zdawać maturę z matematyki. Na zajęciach będzie przerabiany materiał, który zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązuje do matury. Podczas lekcji w szczególności nauczyciel będzie koncentrował się zrozumieniu przez uczniów przerabianego materiału. Uczniowie na każdych zajęciach będą otrzymywać od nauczyciela materiał niezbędny do przygotowania się do matury.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Propozycja zajęć skierowana jest do osób, które będą zdawać egzamin ósmoklasisty z matematyki. Na zajęciach będzie przerabiany materiał, który zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązuje do egzaminu. Program zajęć będzie dostosowany do potrzeb indywidualnych każdego z uczniów.

Konsultacje

Zajęcia indywidualne, które obejmują:

 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji;
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych;