Język polski

Język polski

 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • przygotowanie do matury ustnej i pisemnej (podstawowej i rozszerzonej)
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji;
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych;
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty;
 • język polski dla obcokrajowców;
 • przygotowanie do poprawkowej matury;

Przygotowanie do matury pisemnej (podstawowej i rozszerzonej) oraz ustnej, w tym przygotowanie do matury poprawkowej

Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, które będą zdawać maturę z języka polskiego ustną i/lub pisemną. Na zajęciach będzie przerabiany materiał, który zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązuje do matury. Podczas lekcji w szczególności nauczyciel będzie koncentrował się na znajomości lektur, czytaniu ze zrozumieniem oraz pisaniu rozprawki. Uczniowie na każdych zajęciach będą otrzymywać od nauczyciela materiał niezbędny do przygotowania się do matury, w tym zestawy zadań, które mogą pojawić się na maturze ustnej.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasity

Propozycja zajęć skierowana jest do osób, które będą zdawać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Na zajęciach będzie przerabiany materiał, który zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązuje do egzaminu. Program zajęć będzie dostosowany do potrzeb indywidualnych każdego z uczniów. Podczas zajęć uczniowie powtórzą lektury, dłuższe wypowiedzi pisemne, jak i czytanie ze zrozumieniem. Dodatkowo powtórka będzie obejmować gramatykę i interpretację tekstu poetyckiego.

Konsultacje

Zajęcia indywidualne, które obejmują:

 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji;
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych;