Język niemiecki

Język niemiecki

Propozycja dla uczniów szkoły podstawowej, liceum oraz technikum:

 • nauka języka od podstaw
 • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów
 • przygotowanie do certyfikatów
 • przygotowanie do matury (podstawowej i rozszerzonej)
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w zrozumieniu przerabianego materiału w szkole,
 • pomoc w przygotowaniu do konkretnej lekcji
 • pomoc w nadrabianiu zaległości, wyrównywaniu różnic programowych
 • trening przed egzaminem ustnym

Gwarantujemy miłą atmosferę podczas zajęć, zaangażowanie, a także indywidualne podejście do ucznia (przeprowadzamy testy wstępne określające poziom ucznia). Staramy się, aby lekcje były urozmaicone, dostosowane do poziomu i potrzeb ucznia, co gwarantuje sukces i postępy w nauce. Zapewniamy i udostępniamy materiały dydaktyczne. Dysponujemy ich dużą ilością na różnych poziomach nauczania (podręczniki, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, fiszki, startery, ćwiczenia multimedialne, słowniki, czytanki). Wszystkie materiały dydaktyczne dostosowywane są do wieku i potrzeb ucznia.

Konwersacje

Konwersacje to zajęcia w formie dyskusji, mające na celu praktyczne wykorzystanie słownictwa i gramatyki poprzez ćwiczenie mówienia i słuchania, dobierane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań każdego kursanta. Ich celem jest przełamanie bariery językowej, poprawienie płynności wypowiedzi, poszerzenie słownictwa, a także wyeliminowanie błędów gramatycznych i fonetycznych.

Zajęcia indywidualne

Dla osób uczących się we własnym tempie, którym poświęcane jest 100% uwagi Lektora, dzięki czemu nauka jest bardziej efektywna, a postępy widoczne w dużo szybszym czasie.

Zajęcia grupowe

Dla osób, które lubią pracować w małych 2-3 osobowych grupach i dzięki temu czują się bardziej śmiałe i zmotywowane do nauki.

Niemiecki biznesowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem i chcących efektywnie wykorzystywać język niemiecki w środowisku biznesowym. Zajęcia ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Celem zajęć jest poznanie specjalistycznego słownictwa z różnych obszarów biznesu oraz doskonalenie komunikacji w codziennych biznesowych sytuacjach: prowadzenie spotkań, rozmów telefonicznych czy negocjacji, pisanie wiadomości mailowych oraz przedstawianie prezentacji.

Konsultacje dla dorosłych

Skierowane do osób mających konkretny problem językowy. Konsultacje to rozmowa dotycząca konkretnej potrzeby, np. określenia poziomu językowego, przeprowadzenia próbnego egzaminu ustnego czy rozmowy kwalifikacyjnej.

 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim
 • przećwiczenie pytań rekrutacyjnych
 • wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami
 • przygotowanie w języku niemieckim profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego

Tłumaczenia

Oferta skierowana dla osób niepewnych swojego autorskiego tłumaczenia lub nieczujących się na siłach, aby je przygotować. Możliwa również korekta tekstu lub sprawdzenie tekstu pod względem poprawności językowej z zaznaczeniem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów piszących pracę licencjacką bądź magisterską.