Zmiany w egzaminach maturalnych w 2021 Data publikacji: 05.01.2021

Zmiany w egzaminach maturalnych w 2021

Zmiany egzaminu maturalnego, które obowiązują dla maturzystów w roczniku 2020/2021. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.


1.ZMIANY ARKUSZY MATURALNYCH.

Niestety zmienione arkusze maturalne zostaną udostępnione przez CKE dopiero w marcu 2021 tzn. w trakcie przeprowadzania matur próbnych. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim matury podstawowej z matematyki.


2.MATURA USTNA NIE BĘDZIE OBOWIĄZKOWA.

Matura ustna z języka polskiego oraz języka nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Jednakże maturzysta będzie mógł zdawać maturę ustną, jeżeli będzie ona potrzebna do rekrutacji na studia zagraniczne.


3.ZMIANY W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH.

a)z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,

b)z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.


4.DODATKOWE ZMIANY.

Nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Poniżej przedstawiamy listę lektur, która obowiązuje do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.


Lektury obowiązkowe:

1."Bogurodzica",

2.Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny oraz psalm,

3.Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. III,

4.Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz",

5.Bolesław Prus - "Lalka",

6.Stanisław Wyspiański - "Wesele"

7.Bruno Schulz - wybrane opowiadanie,

8.Witold Gombrowicz - "Ferdydurke",

Lektury - do wyboru przez nauczyciela:

1.Sofokles - "Antygona"/"Król Edyp",

2."Lament świętokrzyski",

3.Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety,

4.William Szekspir - "Makbet"/"Hamlet",

5.Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze,

6.Juliusz Słowacki - wybrane wiersze,

7.Cyprian Norwid - wybrane wiersze,

8.Fiodor Dostojewski - wybrany utwór, na przykład "Zbrodnia i Kara" lub "Łagodna",

9.Joseph Conrad - "Jądro ciemności",

10.Jan Kasprowicz - wybrane wiersze,

11.Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybrane wiersze,

12.Leopold Staff - wybrane wiersze,

13.Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" (tom 1 - "Jesień"),

14.Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni"/ "Wierna rzeka"/"Echa leśne"/"Przedwiośnie",

15.Bolesław Leśmian - wybrane wiersze,

16.Julian Tuwim - wybrane wiersze,

17.Jan Lechoń - wybrane wiersze,

18.Julian Przyboś - wybrane wiersze,

19.Józef Czechowicz - wybrane wiersze,

20.Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze,

21.Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie,

22.Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie,

23.Krzysztof Kamil Baczyński - wybrane wiersze,

24.Tadeusz Różewicz - wybrane wiersze,

25.Czesław Miłosz - wybrane wiersze,

26.Wisława Szymborska - wybrane wiersze,

27.Zbigniew Herbert - wybrane wiersze,

28.Ewa Lipska - wybrane wiersze,

29.Adam Zagajewski - wybrane wiersze,

30.Stanisław Barańczak - wybrane wiersze,

31.Miron Białoszewski - wybrane utwory,

32.wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (na przykład Sławomira Mrożka czy Tadeusza Różewicza),

33.wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (na przykład "Granica" Zofii Nałkowskiej, "Solaris" Stanisława Lema czy "Austeria" Juliana Stryjkowskiego),

34.wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (na przykład "Dżuma" Alberta Camusa", "Rok 1984" George’a Orwella" czy "Imię róży" Umberto Eco),

35.wybór mitów,

36.Biblia - wybrane psalmy, fragmenty "Pieśni nad pieśniami", "Księgi Hioba" oraz "Apokalipsy świętego Jana".

37."Dzieje Tristana i Izoldy",

38.Miguel Cervantes - "Don Kichot",

39.Jan Chryzostom Pasek - "Pamiętniki",

40.Ignacy Krasicki - "Monachomachia" lub wybrana satyra,

41.Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. IV,

42.Juliusz Słowacki - "Kordian",

43.Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu "Osmaleni"/ Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem",

44.Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat",

45.Ryszard Kapuściński - "Podróże z Herodotem",

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszego bloga, ponieważ przygotujemy dla Państwa omówienie w/w lektur.