​Jak napisać poprawnie streszczenie na maturze? Data publikacji: 07.04.2021

​Jak napisać poprawnie streszczenie na maturze?

Jednym ze standardowych zadań maturalnych jest utworzenie streszczenia. Jednakże nie stanowi ono jednego z najprostszych poleceń, ponieważ często jest przez maturzystów wykonywane w sposób niepełny lub błędny. Poniżej przedstawiamy krótki instruktarz - jak wykonać prawidłowo streszczenie. Zapraszamy do lektury.

1. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem.

Może pierwszy punkt wydaje się Wam banalny ale jeżeli nie zrozumiemy tekstu, który czytamy, to nie jest możliwe poprawne wykonanie streszczenia. W przypadku, gdy przeczytany fragment książki jest dla nas niezrozumiały należy niezwłocznie ponowić próbę zrozumienia go.

2. Wychwyć główną myśl tekstu - TEMAT.

Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl zawarta przez autora w tekście.

3. Krótkość, zwięzłość, obiektywność.

Streszczenie przede wszystkim cechuje krótkość wypowiedzi. Nie możesz w nim zawierać np. cytatów lub szczegółowo opisywać wszystkie wątki podjęte przez autora. Trzymaj się ilości słów, które są podane w poleceniu. Jeżeli użyjesz zbyt dużej lub za małej ilości słów niepotrzebnie stracisz punkty!!! Dodatkowo nie podnoś w streszczeniu swoich myśli, ponieważ prawidłowe streszczenie charakteryzuje obiektywizm.

4. Możesz wykorzystać następujące słownictwo:

np. ………………. (imię i nazwisko autora) w swoim tekście pt. ………………………. wskazuje, że ……………………..

na początku

w środku

na końcu

W/w zwroty uporządkują Ci wypowiedź.

Poniżej przykład streszczenia udostępniony na stronie CKE:

,,Tekst dotyczy pochodzenia powiedzenia wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle. Autor przedstawia trzy hipotezy na ten temat, tak by jednocześnie wytłumaczyć znaczenie omawianego frazeologizmu. Wszystkie hipotezy dotyczą działalności XVIII-wiecznego szlachcica Zabłockiego. Wskazują na jego na jego chciwość albo nieudolność bądź niedostateczne przygotowanie jako przyczyny niepowodzenia prowadzonych działań”.

Zob. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Scenariusze/polski/Na_czym_polega_streszczanie_tekstu.pdf

Zapraszamy na zajęcia!!!

Obraz kmicican z Pixabay