​Jak napisać poprawnie streszczenie na maturze? Data publikacji: 17.03.2021

​Jak napisać poprawnie streszczenie na maturze?

Jednym ze standardowych zadań maturalnych jest utworzenie streszczenia. Jednakże nie stanowi ono jednego z najprostszych poleceń, ponieważ często jest przez maturzystów wykonywane w sposób niepełny lub błędny. Poniżej przedstawiamy krótki instruktarz - jak wykonać prawidłowo streszczenie. Zapraszamy do lektury J

1.Przeczytaj tekst ze zrozumieniem.

Może pierwszy punkt wydaje się Wam banalny ale jeżeli nie zrozumiemy tekstu, który czytamy, to nie jest możliwe poprawne wykonanie streszczenia. W przypadku, gdy przeczytany fragment książki jest dla nas niezrozumiały należy niezwłocznie ponowić próbę zrozumienia go.

2.Wychwyć główną myśl tekstu - TEMAT.

Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl zawarta przez autora w tekście.

3.Krótkość, zwięzłość, obiektywność.

Streszczenie przede wszystkim cechuje krótkość wypowiedzi. Nie możesz w nim zawierać np. cytatów lub szczegółowo opisywać wszystkie wątki podjęte przez autora. Trzymaj się ilości słów, które są podane w poleceniu. Jeżeli użyjesz zbyt dużej lub za małej ilości słów niepotrzebnie stracisz punkty!!! Dodatkowo nie podnoś w streszczeniu swoich myśli, ponieważ prawidłowe streszczenie charakteryzuje obiektywizm.

4.Możesz wykorzystać następujące słownictwo:

np. ………………. (imię i nazwisko autora) w swoim tekście pt. ………………………. wskazuje, że ……………………..

- na początku

- w środku

- na końcu

W/w zwroty uporządkują Ci wypowiedź.

Poniżej przykład streszczenia udostępniony na stronie CKE:

,,Tekst dotyczy pochodzenia powiedzenia wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle. Autor przedstawia trzy hipotezy na ten temat, tak by jednocześnie wytłumaczyć znaczenie omawianego frazeologizmu. Wszystkie hipotezy dotyczą działalności XVIII-wiecznego szlachcica Zabłockiego. Wskazują na jego na jego chciwość albo nieudolność bądź niedostateczne przygotowanie jako przyczyny niepowodzenia prowadzonych działań”.

Zob. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Scenariusze/polski/Na_czym_polega_streszczanie_tekstu.pdf

Zapraszamy na zajęcia!!!

Obraz asi24 z Pixabay