​Jak napisać dobrą rozprawkę na maturze? Data publikacji: 15.04.2021

​Jak napisać dobrą rozprawkę na maturze?

Rozprawka stanowi podstawowy element matury pisemnej - podstawowej i rozszerzonej. Można za nią otrzymać największą ilość punktów, dlatego konieczne jest posiadania przez maturzystę wystarczającej wiedzy, aby ją poprawnie skonstruować. Rozprawka stanowi skróconą formę rozprawy naukowej, co oznacza, że do jej napisania niezbędna jest wiedza z zakresu literatury, a często również z teorii literatury czy językoznawstwa.

Na wstępie należy zaznaczyć, że połową sukcesu jest poprawne zrealizowanie tematu przez maturzystę, co oznacza odniesienie się do podanego tekstu i innych tekstów kultury. Tym samym proponujemy na początku dokładnie przemyśleć temat, na który będzie pisana rozprawka oraz przygotować plan wypowiedzi.

Rozprawka składa się z następujących części:

I. Wstęp

Należy w nim zamieścić tezę/hipotezę, którą na późniejszym etapie pracy tzn. w rozwinięciu będziecie udowadniać. Wstęp powinien stanowić także wprowadzenie do późniejszych rozważań nad tezą/hipotezą. Dobrze jest w nim nawiązać do motywów literackich oraz do poruszanych tekstów literackich.

II. Rozwinięcie

Ta część pracy powinna być najbardziej obszerna, ponieważ w niej przedstawiacie argumenty na poparcie swojej tezy/hipotezy. Nie możecie jednak zapomnieć, że najważniejsze jest odnoszenie się wprost do tekstu, który został podany w arkuszu.

Na początku proponuję przemyśleć dobrane argumenty (min. 3 ), a następnie je rozszerzyć m.in. o przykłady z lektur.

III. Zakończenie

W podsumowaniu powinniście wskazać wnioski, jakie powstały po Waszej analizie dokonanej w drugiej części pracy. Ważne jest, aby ta część pracy skłaniała czytelnika do refleksji.

Jeżeli interesuje Was, jak poprawnie napisać rozprawkę, to zapraszam na zajęcia.

Obraz Free-Photos z Pixabay