Lista lektur - Matura 2023 Data publikacji: 01.06.2022

Lista lektur - Matura 2023

Szanowni Państwo,

Poniżej lista lektur, których znajomość będzie wymagana na maturze podstawowej z języka polskiego w 2023 r. Będą one obowiązywać na maturę ustną, jak i pisemną. Lista ta jest długa, dlatego proponujemy rozpocząć naukę wcześniej.

1.Biblia (fragmenty: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa według św. Jana)

2.Mitologia (Grecja) – Jan Parandowski

3.Iliada (fragmenty) – Homer

4.Antygona – Sofokles

5.Legenda o św. Aleksym (fragmenty)

6.Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

7.Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

8.Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

9.Kronika polska (fragmenty) – Gall Anonim

10.Boska komedia (fragmenty) – Dante Alighieri

11.Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski

12.Kazania sejmowe (fragmenty) – Piotr Skarga

13.Pamiętniki (fragmenty) – Jan Chryzostom Pasek

14.Makbet – William Szekspir

15.Skąpiec – Molier

16.wybrane satyry Ignacego Krasickiego

17.wybrane bajki Ignacego Krasickiego

18.Romantyczność oraz wybrane ballady Adama Mickiewicza

19.Konrad Wallenrod – Adam Mickiewicz

20.Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

21.Dziady cz. II – Adam Mickiewicz

22.Dziady cz. III – Adam Mickiewicz

23.Balladyna – Juliusz Słowacki

24.Kordian – Juliusz Słowacki

25.Zemsta – Aleksander Fredro

26.Lalka – Bolesław Prus

27.Gloria victis – Eliza Orzeszkowa

28.Potop – Henryk Sienkiewicz

29.Zbrodnia i kara – Fiodor Dostojewski

30.Wesele – Stanisław Wyspiański

31.Przedwiośnie – Stefan Żeromski

32.Proszę państwa do gazu – Tadeusz Borowski

33.Ludzie, którzy szli – Tadeusz Borowski

34.Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński

35.Zdążyć przed Panem Bogiem – Hanna Krall

36.Dżuma – Albert Camus

37.Rok 1984 – George Orwell

38.Tango – Sławomir Mrożek

39.wybrane opowiadanie Marka Nowakowskiego z tomu Raport o stanie wojennym

40.Górą „Edek” – Marek Nowakowski

41.Katedra – Jacek Dukaj

42.Miejsce – Andrzej Stasiuk

43.Profesor Andrews w Warszawie – Olga Tokarczuk

Obraz 愚木混株 Cdd20 z Pixabay