Język polski dla obcokrajowców Data publikacji: 21.08.2021

Język polski dla obcokrajowców

Szanowni Państwo,

Ruszają zapisy na zajęcia - język polski dla obcokrajowców. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach dobranych poziomem języka, jak i indywidualnie z lektorem. Celem zajęć jest zdobycie przez słuchacza umiejętności językowych umożliwiających mu posługiwanie się językiem polskim na wybranym poziomi. Zajęcia będą prowadzone przez lektora - polonistę.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej lub online 

Zajęcia umożliwiają także uzyskanie poziomu językowego i przystąpienie do egzaminu - ,,certyfikat z języka polskiego”.

Poniżej przedstawiam główne informacje dot. w/w egzaminu:

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim.

Jak wskazuje organizator egzaminu:

,,Najczęściej czynili to dotychczas cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, ale ostatnio zgłasza się także wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (na podstawie Ustawy o obywatelstwie polskim z 15 sierpnia 2012 r.). O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej oczekiwany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2). Zainteresowanie egzaminem rośnie również wśród młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego. Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2.

Wśród zdających egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia im uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie się w Polsce.”

Zob. https://certyfikatpolski.pl/

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zajęciach, skontaktuj się z nami 

Obraz jacqueline macou z Pixabay